Disclaimer

De informatie op de website www.in-geborgen.nl, alsmede mogelijk daaraan gelinkte websites, is niet bedoeld als vervanging voor welk (medisch) advies dan ook. Tevens is deze informatie uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een (zelf-)diagnose en/of genezing voor een lichamelijk(e) en/of geestelijk(e) klacht, ziekte of probleem.
Met betrekking tot uw lichamelijke en/of geestelijke klachten blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor beslissingen die u neemt en de eventueel daarmee samenhangende risico’s naar aanleiding van de informatie op deze website, ook indien deze informatie is verstrekt door (een) derde(n).

Onder geen beding is de eigenaar/beheerder van deze website verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke schade dan ook ten gevolge van de hier of op gelinkte websites verschafte informatie en/of de toepassing daarvan.