Directe hypnose

Wist je dat directe hypnose uitstekend ingezet kan worden om tal van problemen snel, effectief en mogelijk zelfs blijvend op te lossen, zoals o.a. bij:
– Trauma en PTSS
– Stress
– Weinig zelfvertrouwen
– Negatief zelfbeeld
– Slaapproblemen
– Concentratie- en geheugenproblemen
– Hooikoorts en andere allergieën
– Fobieën en angsten
– Afvallen
– Stoppen met roken
– Pijnklachten
Als jij met een probleem zit en je hebt al zo je best gedaan om ervan af te komen, jezelf van alles opgelegd, allerlei behandelingen of therapieën gehad…
…hoe komt ’t dan dat je er nog steeds mee zit?
Dat komt waarschijnlijk omdat je bezig bent geweest om je probleem zelf bewust op te lossen en dat kan behoorlijk lastig zijn. Immers, als het zo simpel was geweest, was ’t je natuurlijk allang gelukt.
Het punt is dat er juist het een en ander onbewust aan de gang is dat met het probleem te maken heeft, waardoor het blijft bestaan.
We zijn allemaal gevormd door wat we in ons leven hebben meegemaakt, wat er in onze opvoeding door onze ouders is ingeprent, wat mensen in onze omgeving tegen ons hebben gezegd etc. Dat gaat ons hele leven door. We worden, onbewust en bewust, hierdoor geprogrammeerd en creëren zo onze gedachten, gedragingen en overtuigingen. Deze worden allemaal opgeslagen in ons onderbewustzijn.
Hoe komt dat in ons onderbewustzijn terecht?
Ons bewustzijn (ons verstand) is in staat te analyseren en logisch (rationeel) na te denken. Zo kunnen we o.a. beslissen dat we iets wel of niet willen en oplossingen bedenken, bijvoorbeeld als er plotseling iets stuk gaat. En ons bewustzijn zoekt ook naar verklaringen, ‘het waarom’. Alle nieuwe informatie die we op ons af krijgen wordt zo door ons bewustzijn analytisch en logisch beoordeelt.
Een belangrijk onderdeel van ons bewustzijn is de zogeheten ‘kritische factor’, die te vergelijken is met een ‘firewall’ van een computer. Deze kritische factor krijgt de beoordeelde informatie door van ons bewustzijn en vergelijkt dit met wat al aanwezig is in het onderbewustzijn (als het ware onze ‘harde schijf’, waarop allerlei programma’s staan opgeslagen).
Komt de nieuwe informatie in het bewustzijn overeen met de oude informatie in het onderbewustzijn, dan laat de kritische factor de nieuwe informatie door naar het onderbewustzijn, waardoor de daar bestaande informatie versterkt wordt. Komt het niet overeen dan wordt het afgewezen.
Hoe kan directe hypnose helpen?
De programma’s in ons onderbewustzijn, onze ‘harde schijf’, kunnen niet worden gewist. Wèl is herprogrammering mogelijk, zelfs ‘resetten’!
Met directe hypnose wordt direct met het onderbewustzijn gecommuniceerd en medewerking gevraagd om het probleem op te lossen en om zich te richten op het nieuwe doel dat je wilt bereiken. Als dat eenmaal door het onderbewustzijn geaccepteerd is, zal het alles doen om dat te bereiken. En het onderbewustzijn weet perfect hoe het dit moet doen, zodat het probleem mogelijk helemaal kan verdwijnen.